ČÁST 1 – CO DĚLÁME S VÁŠMI INFORMACI?

Když si koupíte něco z našeho obchodu, v rámci procesu nákupu a prodeje shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa.

Při procházení našich stránek také automaticky dostáváme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, abychom nám poskytli informace, které nám pomohou dozvědět se o vašem prohlížeči a operačním systému. E-mailový marketing (pokud je k dispozici): S vaším svolením vám můžeme zasílat e-maily o našem webu, nových produktech a službách a dalších aktualizacích.

Vyhrazujeme si právo prozradit a zpřístupnit jakékoli osobní údaje, které jsou relativní nebo poskytnuté vámi donucovacím orgánům nebo jiným vládním úředníkům, protože podle našeho výhradního a absolutního uvážení považujeme za nezbytné dodržovat jakékoli platné zákony nebo na požádání jakýkoli vládní subjekt nebo agenturu.

ODDÍL 2 – SOUHLAS

Jak získáte můj souhlas?

Pokud nám poskytnete osobní údaje pro dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, zajištění dodávky nebo vrácení nákupu, souhlasíte s naším shromažďováním vašich osobních údajů a jejich používáním pouze z tohoto konkrétního důvodu.

Požádáme-li o vaše osobní údaje ze sekundárního důvodu, například z marketingu, buď vás přímo požádáme o váš výslovný souhlas, nebo vám poskytneme příležitost říct ne.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Pokud po přihlášení změníte názor, můžete svůj souhlas s tím, že vás budeme kontaktovat, pro další shromažďování, použití nebo zveřejnění vašich údajů kdykoli odvolat, a to tak, že nás budete kontaktovat na adrese https://www.wifixtraboost.cz/kontakt-cs/

ODDÍL 3 – ZVEŘEJNĚNÍ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to od nás vyžaduje zákon nebo pokud porušujete naše smluvní podmínky.

ODDÍL 4 – PLATBA

Všechny brány přímých plateb dodržují standardy stanovené PCI-DSS spravované Radou PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s informacemi o kreditní kartě naším webem a jeho poskytovateli služeb.

ODDÍL 5 – SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Obecně platí, že poskytovatelé třetích stran, které používáme, shromažďují, používají a zveřejňují vaše informace pouze v míře nezbytné k tomu, aby jim mohli poskytovat služby, které nám poskytujeme.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jim musíme poskytnout při transakcích souvisejících s nákupem.

U těchto poskytovatelů doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou tito poskytovatelé nakládat s vašimi osobními údaji.

Nezapomeňte zejména, že někteří poskytovatelé se mohou nacházet nebo mohou mít zařízení, která se nacházejí v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby poskytovatele služeb třetí strany, mohou se vaše informace vztahovat na zákony jurisdikce (jurisdikcí), ve kterých je tento poskytovatel služeb nebo jeho zařízení umístěna.

Jakmile opustíte náš web nebo budete přesměrováni na web nebo aplikaci třetí strany, již se na vás nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů ani smluvní podmínky našeho webu.

Odkazy

Když kliknete na odkazy na našich stránkách, mohou vás přesměrovat pryč z našich stránek. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů jiných webů a doporučujeme vám přečíst si jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

ODDÍL 6 – BEZPEČNOST

Abychom chránili vaše osobní údaje, přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili, že nebudou nevhodně ztraceny, zneužity, zpřístupněny, zveřejněny, změněny nebo zničeny. Pokud nám poskytnete informace o vaší kreditní kartě, budou tyto informace zašifrovány pomocí technologie zabezpečené soketové vrstvy (SSL) a uloženy se šifrováním AES-256. Přestože žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronické úložiště není 100% bezpečný, dodržujeme všechny požadavky PCI-DSS a implementujeme další obecně uznávané průmyslové standardy.

ODDÍL 7 – VĚK SOUHLASU

Používáním tohoto webu prohlašujete, že jste ve vašem státě nebo provincii bydliště alespoň věkem většiny, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii pobytu plnoletý a že jste nám udělili souhlas s povolením kterékoli z vaši nezletilí závislí uživatelé mohou tento web používat.

ODDÍL 8 – ZMĚNY TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit tyto zásady ochrany osobních údajů, proto je prosím často kontrolujte. Změny a objasnění se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud v těchto zásadách provedeme významné změny, upozorníme vás zde, že byla aktualizována, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností (pokud nějaké) používáme a / nebo zveřejňujeme to. Pokud je naše společnost získána nebo sloučena s jinou společností, mohou být vaše informace převedeny na nové majitele, abychom vám mohli i nadále prodávat produkty nebo služby.

OTÁZKY A KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud byste chtěli: přistupovat, opravovat, měnit nebo mazat jakékoli osobní údaje, které o vás máme, zaregistrovat stížnost nebo jednoduše získat další informace, kontaktujte nás na adrese https://www.wifixtraboost.cz/kontakt-cs/